Zeg niet zomaar klok tegen een klok

 In Uncategorized

Als je aan honderd mensen de vraag zou stellen welke klokken volgens hen de meest bijzondere ter wereld zijn, dan zouden de antwoorden die je krijgt, je wel eens kunnen verbazen. Daarom hebben we hieronder een beknopte en eigenzinnige lijst van de meest tot de verbeelding sprekende klokken samengevat. Natuurlijk zal het overgrote deel van de bevraagden ongetwijfeld de wereldberoemde Big Ben op nummer één plaatsen. Net daarom kunnen we niet om deze klassieker heen en willen we ons overzicht dan ook openen met deze 173-jarige gigant. 

Big Ben te Londen

Dit overbekende gebouw te Londen, dat op menig postkaartje en poster prijkt, is eigenlijk meteen al een buitenbeentje in onze opsomming, en dit om twee heel specifieke redenen. Eerst en vooral hebben we het hier niet zomaar over één klok, maar eigenlijk over vier klokken, die elk een kant van het gebouw sieren en die net als de aanwezige wapenschilden, staan voor de vier naties van het Verenigd Koninkrijk. Even wat aardrijkskundige informatie : we hebben het hier over Wales, Schotland, Noord-Ierland en Engeland. Ten tweede wordt met de naam Big Ben eigenlijk verwezen naar de grootste van de vijf klinkende klokken binnenin de toren en heet de toren zelf sinds 2012 de Elisabeth Toren, als eerbetoon aan Koning Elisabeth bij haar diamanten jubileum. Voorheen heette die gewoon de ‘Clock Tower’.

In 2017 werd het hele gebouw in de steigers geplaatst en bleven de klokken voor een periode van vier jaar zwijgend op hun plaats hangen om dan uiteindelijk de overgang van 2021 naar 2022 met veel lawaai te mogen inluiden.

La persistència de la memòria

Wanneer we al meteen met één buitenbeentje in een klokkenlijst aanvangen, moet ook de tweede in deze opsomming zijn mannetje kunnen staan en net daarom wil ik nog heel even de logica van wereldberoemde klokken wat oprekken. Je zal waarschijnlijk je wenkbrauwen fronsen bij de bovenstaande titel, maar wanneer je die vertaalt als ‘De Volharding van de Herinnering’ gaat heel misschien bij een kunstminnende lezer al een lampje branden. 

We hebben het hier natuurlijk over het wereldberoemde werk van wijlen Salvador Dali uit 1931. Zijn surrealistische schilderijen zijn over de hele wereld bekend en alhoewel er best wel grotere werken zijn dan de voorgenoemde (het werk is net iets groter dan een A4-tje), is dit ongetwijfeld één van zijn bekendste. De gesmolten klokken die in een dor landschap tentoon worden gespreid en die door de kunstenaar zelf in zijn eigen onnavolgbare gekheid als de symboliek van ‘De Camembert des tijds” moeten voorgesteld worden. In zijn de begin jaren ’50 is hij nog eens teruggekeerd naar het thema van zijn smeltende klokken in een tweetal werken, maar die konden nooit de bekendheid van het origineel evenaren.

De seconde geherdefinieerd

Onze derde en meteen laatste klok in dit bijzondere lijstje is er eentje die helemaal niet bekend is geworden door schitterende foto’s en museumbrochures, maar eerder door het herdefiniëren van de tijd. Wist je dat de definitie van een seconde, en bij uitbreiding de definitie van onze uursaanduidingen oorspronkelijk waren gebaseerd op de stand van de zon? Waarschijnlijk doet dit bij iedereen wel een belletje rinkelen. Maar wist je ook dat dit op vandaag niet langer het geval is en dat onze definitie van een seconde sinds 1967 werd gebaseerd op de bewegingen van atomen?

Omdat een gemiddelde omwenteling van de aarde rond haar as, en de aarde rond de zon wel eens enkele seconden langer of korter konden duren, waren wetenschappers overtuigd dat er nu en dan aan onze tijd een seconde bij moest worden gevoegd of afgetrokken, om toch maar jaarlijks dezelfde regelmaat te kunnen behouden en dat leek niet meteen een handige aanpak. Tot men tot de vaststelling kwam dat de tijd die verloopt tussen twee stralingsniveaus van het atoom Cesium exact een seconde was en heel wat regelmatiger verliep van de toepassing van een zonnedag. Ik zal je de volledige en gedetailleerde uitleg van deze definitie besparen, maar we kunnen alvast stellen dat deze nieuwe definitie het tijdperk van de atoomklok heeft ingeleid.

Uitgelicht: ronde klok 

Over de hele wereld verspreid, zijn er zes van die atoomklokken die verantwoordelijk zijn voor onze standaardtijden in de verschillende tijdszones. En af toe wedijveren deze klokken om de status van de nauwkeurigste in de wacht te kunnen slepen. Op vandaag komt deze eer aan de Amerikaanse atoomklok van het NIST toe, die erin slaagt om minder dan een seconde af te wijken van de regelmaat op maar liefst 3,7 miljard jaar. En de kans is groot dat we in die tijdsduur helemaal geen klok meer zullen nodig hebben.

Met deze hypermoderne klok sluiten we ons kleine lijstje af, maar mocht je zelf nog bijzondere klokken hebben die een plaats in onze top drie verdienen, laat dan zeker van je horen.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search